ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
17 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 29/11/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
18 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 27/11/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
19 ช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference 20/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
20 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
21 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 17/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
23 จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า 03/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
25 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 02/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
26 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/05/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/04/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
28 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 03/04/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
29 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2,3 กรมทางหลวง 01/02/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
30 การจัดซื้อน้ำดื่ม 29/01/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 16 ถึง 30 จาก 36 รายการ