ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 22/01/2562 ศน./4/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
32 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 06/12/2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
33 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 22/01/2562 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
34 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26/11/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
35 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 20/12/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
36 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 31 ถึง 36 จาก 36 รายการ