วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 18/07/2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
2 17/01/2565 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร
3 24/11/2564 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชุมพร แต่งกายด้วยผ้าไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
4 13/11/2564 เส้นทางเลี่ยงชั่วคราวจากจังหวัดชุมพรมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 09/11/2564 โครงการก่อสร้างหมายเลข 3253
6 02/11/2564 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
7 02/11/2564 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8 02/11/2564 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
9 02/11/2564 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
10 09/02/2564 ขอเชิญประชาชนสองข้างทางและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ
11 02/12/2563 ขอเชิญประชาชนสองข้างทางและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
12 02/12/2563 ขอเชิญประชาชนสองข้างทางและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
13 06/08/2563 “Big Cleaning Day” ประจำปี ๒๕๖๓
14 06/08/2563 “Big Cleaning Day” ประจำปี ๒๕๖๓
15 24/07/2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓