วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/03/2563 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง" กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
2 04/03/2563 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง"
3 04/03/2563 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง"
4 04/03/2563 ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง"
5 18/02/2563 กิจกรรม “โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพาถนนสวยงามทางหลวงหมายเลข 360
6 21/01/2563 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
7 12/12/2562 ข่าวสารทางหลวง
8 19/11/2562 ข่าวสารทางหลวง
9 11/11/2562 ข่าวสารทางหลวง
10 30/10/2562 ข่าวสารทางหลวง
11 29/10/2562 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ปัญหา อุทกภัย วาตภัย
12 24/10/2562 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
13 24/10/2562 กิจกรรม “จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค”
14 30/07/2562 ข่าวสารทางหลวง
15 24/07/2562 ข่าวสารทางหลวง