วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

24 ก.ค.
title
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมกันถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ  สำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร

วีดีทัศน์
title
Q&A รถชนทรัพย์สินในเขตทางเสียหายใครรับผิดชอบ?
Q&A อยากทำทางเชื่อมเข้าออกบ้านต้องทำอย่างไร ?
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก