วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง

 

 

16 พ.ค.
title
นายสิโรตม์ แดงภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567

วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2567 นายสิโรตม์ แดงภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15(ประจวบคีรีขันธ์) ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงชุมพร ฝ่ายวิศวกรรมงานอำนวยความปลอดภัย และหมวดทางหลวงในสังกัด จำนวน 5 หมวด โดยการต้อนรับ ของนายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร, รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร, พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด

วีดีทัศน์
title
Q&A รถชนทรัพย์สินในเขตทางเสียหายใครรับผิดชอบ?
Q&A อยากทำทางเชื่อมเข้าออกบ้านต้องทำอย่างไร ?
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก