วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
กลุ่มผู้ก่อการดีชุมพร ได้ให้ความอนุเคราะห์มาปฏิบัติการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันไวรัส โควิด-19 ในสำนักงานและบริเวณโดยรอบแขวงทางหลวงชุมพร
ลงวันที่ 15/04/2563

วันที่ 14 เมษายน 2563

กลุ่มผู้ก่อการดีชุมพร ได้ให้ความอนุเคราะห์มาปฏิบัติการ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันไวรัส โควิด-19

ในสำนักงานและบริเวณโดยรอบแขวงทางหลวงชุมพร


'