วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ตรวจราชการ
ลงวันที่ 09/01/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาและคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหมวดทางหลวงชุมพร แขวงทางหลวงชุมพร

วันที่ 9 มกราคม  2562  เวลา 14.00 น
นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร  พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมต้อนรับ นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาและคณะ
เนื่องในโอกาสตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ณ  สำนักงานหมวดทางหลวงชุมพร  แขวงทางหลวงชุมพร

'