วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ตรวจราชการ
ลงวันที่ 10/01/2562

วันที่ 10 มกราคม  2562  เวลา 09.00 น

นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร  พร้อมเจ้าหน้าที่

ร่วมต้อนรับ นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา  พร้อมคณะ

เนื่องในโอกาสตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ และ ผลการดำเนินงาน

ณ  ห้องประชุมแขวงทางหลวงชุมพร

วันที่ 10 มกราคม  2562  เวลา 09.00 น
นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร  พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมต้อนรับ นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา  พร้อมคณะ
เนื่องในโอกาสตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ และ ผลการดำเนินงาน
ณ  ห้องประชุมแขวงทางหลวงชุมพร

'