วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ประชาสัมพันธ์
ลงวันที่ 25/04/2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ได้มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่ผ่านมา ให้แก่ นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร เพื่อให้ความสำคัญการถ่ายภาพในการปฏิบัติงานในสายทาง

 
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ได้มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่ผ่านมา ให้แก่ นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร เพื่อให้ความสำคัญการถ่ายภาพในการปฏิบัติงานในสายทาง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
74 ดาวน์โหลด

'