วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
ลงวันที่ 29/04/2562

วันที่ 29  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น

แขวงทางหลวงชุมพร โดย นายเสน่ห์  คีรีธาร  หัวหน้าหมวดทางหลวงชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

วันที่ 29  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น
แขวงทางหลวงชุมพร โดย นายเสน่ห์  คีรีธาร  หัวหน้าหมวดทางหลวงชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

'