วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
ลงวันที่ 21/05/2562

วันที่ 21  พฤษภาคม  2562  เวลา 07.30

แขวงทางหลวงชุมพร โดย หมวดทางหลวงชุมพร จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่

และคุณครูในการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร จังหวัดชุมพร

วันที่ 21  พฤษภาคม  2562  เวลา 07.30 น
แขวงทางหลวงชุมพร โดย หมวดทางหลวงชุมพร จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ 
และคุณครูในการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
 หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร จังหวัดชุมพร

'