วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
ลงวันที่ 29/05/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.  

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ขอมอบประกาศเกียรติคุณ  ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวิรัช ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร

ได้รับการยกย่องชมเชยในฐานะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการดำเนินงานป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ดจังหวัดชุมพร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.  
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ขอมอบประกาศเกียรติคุณ  ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายวิรัช ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร
ได้รับการยกย่องชมเชยในฐานะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการดำเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน และทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ดจังหวัดชุมพร

'