วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
กิจกรรม “จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค”
ลงวันที่ 23/10/2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

นายวิรัช  ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปรับภูมิทัศน์

ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค” ณ บริเวณสถานีรถไฟชุม


'