วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ลงวันที่ 23/10/2562

นายวิรัช ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพรฝ่ายปฏิบัติการ

และนางอารมณ์ สารสม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพรฝ่ายบริหารพร้อมเจ้าหน้าที่

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร


'