วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
ลงวันที่ 12/12/2562

วันที่ 12 ธันวาคม  2562

นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร พร้อมข้าราชการ

ประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


'