วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
กิจกรรม “โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพาถนนสวยงามทางหลวงหมายเลข 360
ลงวันที่ 18/02/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพาถนนสวยงามทางหลวงหมายเลข 360

ณ ทางหลวงหมายเลข 360 ตอน ทางเข้าเมืองชุมพร ตำบลบางลึก จังหวัดชุมพร


'