วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ขอเชิญผู้สนใจเช้าร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง"
ลงวันที่ 04/03/2563

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง    

ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม. 45+370 –    กม. 46+945 ด้านขวาทาง

ระยะทาง 1.575 กิโลเมตร  วงเงินงบประมาณ  20,000,000.- บาท

ในวันพุธที่  25  มีนาคม  2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  


'