วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 8 รายการ งานเงินทุนฯ 27/03/2563 สทล.15ขท.ชุมพร/พ.2/347 แขวงทางหลวงชุมพร
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 27/03/2563 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครั้งที่2 แขวงทางหลวงชุมพร
3 งานจ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ขนาด ๑๒ นิ้ว สูง ๔๕ เมตร โดยก่อสร้างที่บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงท่าแซะ (เขาพาง) ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอนวังครก – เสียบญวณ ที่ กม.๔๗๘+๓๐๐ LT. จำนวน 18/12/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2561 eb-ชพ.๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ