วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุ ชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ 21/01/2565 สทล.15 ขท.ชุมพร/พ.2/99 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) แขวงทางหลวงชุมพร จ.ชุมพร 19/01/2565 ชพ.1/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างเหมางานลาดคอสะพาน (Repair of Bridge Approach) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๖๕+๓๐๐ – กม.๖๕+๓๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘๐ ตร.ม.) 08/07/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมางานลาดคอสะพาน (Repair of Bridge Approach) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๖๕+๓๐๐ – กม.๖๕+๓๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘๐ ตร.ม.) 23/06/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
5 แบตเตอรี่จำนวน 2 ลูก 25/01/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
6 เครื่องตัดหญ้าจำนวน 15 เครื่อง 01/12/2563 - แขวงทางหลวงชุมพร
7 วัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ 18/12/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง จำนวน 10 รายการ 25/12/2563 สทล.15 ขท.ชุมพร/พ.2/1935 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง 17/11/2563 สทล.15ขท.ชุมพร/พ.2/1999 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง ชพ.6/2563 08/10/2563 - แขวงทางหลวงชุมพร
11 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 8 รายการ งานเงินทุนฯ 27/03/2563 สทล.15ขท.ชุมพร/พ.2/347 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 27/03/2563 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครั้งที่2 แขวงทางหลวงชุมพร
13 งานจ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ขนาด ๑๒ นิ้ว สูง ๔๕ เมตร โดยก่อสร้างที่บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงท่าแซะ (เขาพาง) ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอนวังครก – เสียบญวณ ที่ กม.๔๗๘+๓๐๐ LT. จำนวน 18/12/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2561 eb-ชพ.๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ