วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 01/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 01/08/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 01/07/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 01/06/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 02/05/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
6 สรุปผลการดำเนินก่ารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 01/04/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
7 สรปุผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 01/03/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 01/02/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ 03/01/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 01/12/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 01/11/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 01/10/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 01/09/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
14 สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 01/08/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า (สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 02/08/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ