วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 3 01/07/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
2 รายไตรมาศ งวดที่ 2 ปี 2565 31/03/2565 สรุปรายไตรมาศ งวดที่ 2 ปี 2565 แขวงทางหลวงชุมพร
3 สรุปรายไตรมาศที่ 1 ปี 2565 01/10/2564 รายไตรมาศที่1 ปี 2565 แขวงทางหลวงชุมพร
4 รายไตรมาศ งานเงินทุน ฯ งานนอกเงินทุน ประจำเดือน กรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน 2564 05/10/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
5 สรุปรายไตรมาศ ที่ 4 ปี 2564 01/07/2564 สรุปรายไตรมาศ ที่4 แขวงทางหลวงชุมพร
6 สรุปรายไตรมาศที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 01/04/2564 สรุปรายไตรมาศ ที่3 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ประจำไตรมาศที่ 3 01/07/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
8 สรุปรายไตรมาศ ที่ 2 ปี 2564 07/04/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
9 สรุปรายไตรมาศ ที่2 ปี 2564 07/04/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
10 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส งานเงินทุนฯ และงานนอเงินทุน 08/01/2564 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 03/10/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
12 ประกาศผลผู้ชนะการได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 4 03/10/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัางไตรมาสที่ 3 03/07/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 01/01/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 01/10/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ