วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 03/10/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
2 ประกาศผลผู้ชนะการได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 4 03/10/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัางไตรมาสที่ 3 03/07/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 01/01/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 01/10/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 01/01/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ