วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๕+๐๔๐ - กม.๕+๒๔๖ LT.,RT ปริมาณงาน ๕๗๖ ตร.ม. 06/01/2563 06/01/2563 332/-/2/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน พ่อตาหินช้าง – วังครก ระหว่าง กม.๔๗๐+๔๑๕ – กม.๔๗๐+๘๕๗ LT., กม.๔๗๐+๕๓๐ – กม.๔๗๐+๙๗๒ RT., กม.๔๗๑+๕๒๘ – กม.๔๗๑+๘๕๗ LT., กม.๔๗๑+๖๔๓ – กม.๔๗๑+๙๗๒ RT., กม.๔๗๒+๒๖๒ – กม.๔๗๒+๖๑๑ LT. และ กม.๔๗๒+๓๗๗ – กม.๔๗๒+๗๒๖ RT. ปริมาณงาน ๖๔๐ ตร.ม. 20/12/2562 20/12/2562 332/-/1/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 ซื้ออะไหล่รถคันหมายเลข 77-6206-17-0 12/12/2562 12/12/2562 332/30/19/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ระหว่าง กม.๘๐+๑๖๐ - กม.๘๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๕,๙๔๐ ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 eb-ชพ.34/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ระหว่าง กม.๘๐+๑๖๐ - กม.๘๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๕,๙๔๐ ตร.ม. 05/09/2562 05/09/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร – แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๗+๔๕๐ - กม.๗+๖๓๒ RT. ปริมาณงาน ๖๓๗ ตร.ม. 01/08/2562 30/07/2562 332/-/220/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 21/05/2562 21/05/2562 332/60/174/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอนน้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๑๖+๖๐๐ - กม.๔๑๘+๓๐๐ LT. และ กม.๔๑๖+๖๐๐ - กม.๔๑๘+๐๐๐ RT. 07/05/2562 07/05/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 28/03/2562 28/03/2562 332/60/137/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 26/03/2562 26/03/2562 - แขวงทางหลวงชุมพร
11 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๓๓+๓๘๐ - กม.๓๓+๖๒๔ RT. (ร่องกลาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๔๔ เมตร) 22/03/2562 22/03/2562 332/-/139/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
12 จ้างเหมางานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน (โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๔๕+๘๐๐ - กม.๔๖+๑๕๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2562 22/03/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
13 จ้างเหมางานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน (โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๔๕+๘๐๐ – กม.๔๖+๑๕๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/03/2562 21/03/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างเหมางานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน (โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๔๕+๘๐๐-– กม.๔๖+๑๕๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/03/2562 21/03/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
15 ซื้อสายไฟ NYY ขนาด 3x10 ตร.ม. จำนวน ๓๐๐ เมตร 12/03/2562 12/03/2562 332/45/125/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ