วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๒๐+๒๓๐ - กม.๒๐+๘๖๐ LT. (เป็นช่วงๆ) , กม.๒๘+๖๔๐ – กม.๓๓+๕๐๐ LT. (เป็นช่วงๆ) และ กม.๔๒+๓๐๐ – กม.๔๓+๑๔๕ LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๘,๕๕๖ ตร.ม 09/07/2563 - แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมาเปลี่ยนดวงโคมเสาไฟ High Mast Floodlight ขนาด ๔๐๐ Watt พร้อมอุปกรณ์ ๑ ต้น เปลี่ยน ๕ ดวงโคม ปริมาณงาน ๑๐ ต้น 09/07/2563 P63070006086 แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ที่ กม.๔๔+๙๐๐ LT.,RT. และทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน– ละแม ที่ กม.๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 11/06/2563 332/-/6/2560 แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๘+๔๒๗ – กม.๙+๐๒๒ LT.,RT., กม.๑๑+๖๕๓ – กม.๑๒+๐๗๖ LT.,RT., กม.๔๗+๙๙๙ – กม.๔๘+๓๐๑ LT.,RT., กม.๕๒+๖๖๔ – กม.๕๓+๗๐๕ LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๘๗๔ ตร.ม. 14/04/2563 332/-/5/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมางานแผงกั้นดินสำหรับอาคารสถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน วังครก - เสียบญวณ ที่ กม.๔๘๓+๑๖๓ LT. จำนวน ๑ แห่ง 15/04/2563 ชพ.27/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอนพ่อตาหินช้าง – วังครก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๔๗+๕๐๐ - กม.๔๔๘+๔๔๔ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๔๔ เมตร) 26/03/2563 สัญญาที่ ชพ.24/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๓๗+๐๐๐ RT. และ กม.๔๒๙+๐๐๐ - กม.๔๓๗+๐๐๐ LT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๗,๔๓๙ EACH) 26/03/2563 ชพ.26/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๗๓+๕๐๐ - กม.๗๔+๒๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๖ EACH) 25/03/2563 สัญญาที่ ชพ.23/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
9 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๑๘+๑๖๕ - กม.๑๙+๖๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔ EACH) 25/03/2563 ชพ.22/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน พ่อตาหินช้าง - วังครก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖๗+๙๐๐ - กม.๔๖๘+๓๘๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๗๖ เมตร) 25/03/2563 ชพ.25/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพละ – ปะทิว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๑+๑๐๐ และ กม.๑๓+๓๐๐ – กม.๔๘+๒๐๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๙.๓๑๓ ตร.ม.) 25/03/2563 ใบสั่งจ้าง 332/-/3/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางถนนและสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๑๖+๘๑๓, กม.๔๑๖+๘๑๓ - กม.๔๑๘+๘๑๓, กม.๔๒๒+๖๔๐ - กม.๔๔๐+๘๑๓ ปริมาณงานทั้งสิ้น ๑๙๘,๘๘๘ ตร.ม. 16/03/2563 ๓๓๒/-/๑๒๒/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงชุมพร
13 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปากคลอง - ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ - กม.๕+๘๒๖ (กึ่งกลางโครงการ กม.๕+๔๖๓) ปริมาณงาน ๑๕,๙๗๒ ตร.ม. 16/03/2563 ชพ.10/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ – กม.๑๐+๐๐๐ , กม.๑๑+๐๐๐ – กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๔+๗๖๐ – กม.๑๕+๑๕๐ (กึ่งกลางโครงการ กม. ๑๒+๐๗๕) ปริมาณงาน ๓๑,๘๔๕ ตร.ม. 16/03/2563 สัญญาที่ ชพ.9/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๑๖+๘๑๐ – กม.๑๙+๖๒๙ (กึ่งกลางโครงการ กม.๑๘+๒๒๐) ปริมาณงาน ๒๖,๔๔๑ ตร.ม. 16/03/2563 สัญญาที่ ชพ.7/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ