วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ระหว่าง กม.๘๐+๑๖๐ - กม.๘๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๕,๙๔๐ ตร.ม. 05/09/2562 05/09/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด – พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๑๖+๕๘๘ - กม.๔๑๘+๑๐๐ LT. (ร่องกลาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๕๑๒ เมตร) 11/03/2562 11/03/2562 สัญญาที่ ชพ.37/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๔๐+๒๐๐ - กม.๔๐+๙๔๐ LT. และ กม.๔๓+๑๖๐ – กม.๔๓+๖๓๐ LT. ปริมาณงาน ๔,๘๔๐ ตร.ม. 30/01/2562 30/01/2562 ชพ.35/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชุมพร เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ในพื้นที่แขวงทางหลวงชุมพร ปริมาณงาน ๑๗ แห่ง (๑,๑๖๒ ต้น) 25/01/2562 25/01/2562 สัญญาที่ ชพ.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/12/2561 20/12/2561 สัญญาที่ ชพ.๓๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๒+๓๙๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๕๗ ตร.ม. 13/12/2561 13/12/2561 ราคากลาง แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2561 27/11/2561 eb-ชพ.๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนแยกโพธารส – ท่ายาง ระหว่าง กม.๓+๔๐๐ – กม.๖+๐๕๐ เป็นตอนๆ ปริมาณงาน ๔,๓๗๕ ตร.ม. 21/11/2561 21/11/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ