วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/07/2563 332/60/224/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
2 ซื้อหมึก HP Laserjet 1022 จำนวน 2 กล่อง 10/07/2563 332/40/221/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 ซื้อหินขนาด 15-30 ซม. จำนวน 20 คิว 08/07/2563 332/60/219/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 9 คิว 02/07/2563 332/60/214/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2563 332/60/218/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 332/60/212/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อหินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 30 คิว 01/07/2563 332/60/213/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,500 ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 2,658 ลิตร 01/07/2563 332/35/21/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ซื้อหินขนาด 15-30 ซม. จำนวน 20 คิว 29/06/2563 332/60/211/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 25/06/2563 332/60/210/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมัน ขนาดจุถุงละ ๖ กก. จำนวน ๒๐ ถุง 25/06/2563 332/60/208/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ซื้อไฟกระพริบวับวาบ จำนวน ๖ ชุด 25/06/2563 332/45/209/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
13 ยางรถยนต์หมายเลข 44-0685-18-5 23/06/2563 332/30/100/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
14 ยางรถยนต์ หมายเลข 44-0683-18-3 23/06/2563 332/30/101/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
15 ซื้อหิน ขนาด 15 - 30 ซม. จำนวน 20 คิว 22/06/2563 332/60/206/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 438 รายการ