วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 01/08/2565 332/40/201/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 01/08/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 01/07/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/09/2565 332/60/271/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,500 ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,668 ลิตร 26/09/2565 332/35/27/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาด4 x 6 เมตร จำนวน 5 ผืน 20/09/2565 332/40/269/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้า ชนิดกิ่างคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น 16/09/2565 332/-/268/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
8 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 30 คิว 16/09/2565 332/60/266/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 16/09/2565 332/60/265/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร 15/09/2565 332/35/26/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อเครื่องมอเตอร์กว้านโคมไฟฟ้าชนิดต้นสูง จำนวน 1 ชุด 15/09/2565 332/10/264/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 15/09/2565 332/60/263/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
13 ซื้อผ้าม่านประตูและหน้าต่าง จำนวน 4 รายการ 13/09/2565 332/85/262/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ 12/09/2565 332/45/261/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง 12/09/2565 332/-/260/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,090 รายการ