วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางแอสฟัลท์จำนวน 3 รายการ 10/04/2563 10/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 3 รายการ แขวงทางหลวงชุมพร
2 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลุก (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/04/2563 09/04/2563 332/30/76/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 อะไหล่รถคันหมายเลข 74-6043-94-6 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/04/2563 09/04/2563 332/30/77/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 09/04/2563 09/04/2563 332/35/15/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 07/04/2563 07/04/2563 332/45/141/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 07/04/2563 07/04/2563 332/60/142/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 02/04/2563 02/04/2563 332/60/139/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 332/60/137/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
9 จ้างซ่อมทรัพย์สิน กม.462+200 01/04/2563 01/04/2563 332/-/136/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างซ่อมทรัพย์สิน กม.468+900 01/04/2563 01/04/2563 332/-135/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ 01/04/2563 01/04/2563 332/35/14/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ 31/03/2563 31/03/2563 332/60/133/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
13 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพละ – ปะทิว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๑+๑๐๐ และ กม.๑๓+๓๐๐ – กม.๔๘+๒๐๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๙.๓๑๓ ตร.ม.) 27/03/2563 27/03/2563 - แขวงทางหลวงชุมพร
14 ซ่อมรถคันหมายเลข 44-0686-18-6 23/03/2563 23/03/2563 332/-/17/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 20/03/2563 20/03/2563 332/40/132/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 365 รายการ