วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 อะไหล่รถคันหมายเลข 46-6726-08-0 งานเงินทุนหมุนเวียน เฉพาะเจาะจง 27/01/2563 27/01/2563 332/30/36/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างซ่อมทรัพย์สิน 24/01/2563 24/01/2563 332/-/97/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 24/01/2563 24/01/2563 332/35/8/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 16/01/2563 15/01/2563 332/60/92/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๕ ตัน 16/01/2563 16/01/2563 332/60/94/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด งานเงินทุน 15/01/2563 15/01/2563 สทล.15 ขท.ชุมพร/พ.2/57 แขวงทางหลวงชุมพร
7 อะไหล่รถคันหมายเลข 44-0686-18-6 งานเงินทุนหมุนเวียน 14/01/2563 14/01/2563 332/30/36/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 14/01/2563 14/01/2563 332/60/91/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน ๓ รายการ 13/01/2563 13/01/2563 332/60/90/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ ราบการ 09/01/2563 09/01/2563 332/60/89/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 09/01/2563 09/01/2563 332/60/89/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ประกาศผลขายทอดตลาด พัสดุชำรุด จำนวน ๑๙ รายการ 09/01/2563 07/01/2563 ประกาศเลขที่ ชพ.1/2563 ลว 2 ธ.ค 2562 จำนวน 19 ราย แขวงทางหลวงชุมพร
13 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๕+๐๔๐ - กม.๕+๒๔๖ LT.,RT ปริมาณงาน ๕๗๖ ตร.ม. 06/01/2563 06/01/2563 332/-/2/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 06/01/2563 06/01/2563 332/45/85/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ 06/01/2563 06/01/2563 332/60/86/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 299 รายการ