วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 15/01/2563 15/01/2563 ประกาศเลขที่ ชพ.2/2563 ลว.15ม.ค63 แขวงทางหลวงชุมพร
2 ขายทอดตลาดพัสดุงานนอกเงินทุน จำนวน 19 รายการ 03/12/2562 02/12/2562 ชพ.1/2563 ลว.2 ธ.ค 2562 จำนวน 19 รายการ แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ระหว่าง กม.๘๐+๑๖๐ - กม.๘๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๕,๙๔๐ ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 eb-ชพ.34/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด – พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๑๖+๕๘๘ - กม.๔๑๘+๑๐๐ LT. (ร่องกลาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๕๑๒ เมตร) 15/03/2562 15/03/2562 สัญญาที่ ชพ.37/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๔๐+๒๐๐ - กม.๔๐+๙๔๐ LT. และ กม.๔๓+๑๖๐ – กม.๔๓+๖๓๐ LT. ปริมาณงาน ๔,๘๔๐ ตร.ม. 06/02/2562 06/02/2562 ชพ.35/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชุมพร เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ในพื้นที่แขวงทางหลวงชุมพร ปริมาณงาน ๑๗ แห่ง (๑,๑๖๒ ต้น) 31/01/2562 31/01/2562 สัญญาที่ ชพ.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/12/2561 26/12/2561 สัญญาที่ ชพ.๓๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ปากน้ำหลังสวน ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ – กม.๒+๓๙๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๕๗ ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 eb-ชพ.29/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
9 จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนแยกโพธารส – ท่ายาง ระหว่าง กม.๓+๔๐๐ – กม.๖+๐๕๐ เป็นตอนๆ ปริมาณงาน ๔,๓๗๕ ตร.ม. 27/11/2561 27/11/2561 eb-ชพ.27/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2561 03/12/2561 eb-ชพ.๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชพ5-2562 27/11/2561 22/11/2561 สทล.15ขท.ชุมพร/พ.1/1564 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร ชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 6 รายการ 21/11/2561 20/11/2561 ชพ.๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
13 ขายทอดตลาดวัสดุ ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน ๓ รายการ 13/11/2561 13/11/2561 ชพ.๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
14 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน ๙ รายการ 13/11/2561 13/11/2561 ชพ.๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ