วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางถนนและไหล่ทางทั้งสองข้าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๒๘+๒๐๐ ระยะทาง ๒๐.๒๐๐ กม. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐ ตร.ม. 17/06/2563 ๓๓๒/-/๒๐๓/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงชุมพร
2 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 10 รายการ 09/06/2563 332/85/195/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 ซื้อหิน ขนาด 15-30 ซม. จำนวน 20 คิว 08/06/2563 332/60/193/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ที่ กม.๔๔+๙๐๐ LT.,RT. และทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน– ละแม ที่ กม.๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 17/06/2563 332/-/6/2560 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 04/06/2563 332/60/191/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 04/06/2563 332/45/190/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 01/06/2563 332/40/189/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 29/05/2563 332/60/187/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ซื้อน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ 01/06/2563 332/35/19/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ซื้อเชือกใยยักษ์ จำนวน ๑ ม้วน 27/05/2563 332/60/185/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๒ รายการ 22/05/2563 332/60/184/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 26/05/2563 332/35/18/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
13 ซื้อหิน จำนวน ๓ รายการ 18/05/2563 332/60/179/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
14 ซื้อปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จำนวน ๕ กระสอบ 19/05/2563 332/70/181/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างซ่อมทรัพย์สิน กรณีถูกรถชนได้รับความเสียหาย 13/05/2563 332/-/147/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 172 รายการ