วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 27/01/2563 24/01/2563 332/35/8/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 23/01/2563 20/01/2563 332/60/95/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๕ ตัน 21/01/2563 16/01/2563 332/60/94/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน ๓ รายการ 20/01/2563 13/01/2563 332/60/87/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 16/01/2563 15/01/2563 332/60/92/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รากยาร 15/01/2563 14/01/2563 332/60/91/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 10/01/2563 09/01/2563 332/60/89/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๓ รายการ 10/01/2563 03/10/2562 332/60/83/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๓ รายการ 10/01/2563 03/01/2563 332/60/83/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร 07/01/2563 07/01/2563 332/35/7/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 07/01/2563 07/01/2563 332/45/85/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 07/01/2563 06/01/2563 332/60/84/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จนำวน ๒๔ รายการ 07/01/2563 07/01/2563 332/60/86/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๕+๐๔๐ - กม.๕+๒๔๖ LT.,RT ปริมาณงาน ๕๗๖ ตร.ม. 09/01/2563 07/01/2563 332/-/2/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
15 ซื้อน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ 03/01/2563 02/01/2563 332/35/6/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ