วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/04/2563 01/04/2563 332/60/137/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 08/04/2563 02/04/2563 332/60/139/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 4 กม.468+900 08/04/2563 01/04/2563 332/-/135/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 4 กม.462+200 08/04/2563 01/04/2563 332/-/136/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ซื้อน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ 02/04/2563 01/04/2563 332/35/14/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ 02/04/2563 01/04/2563 332/60/133/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อหลักนำทาง จำนวน 125 อัน 19/03/2563 11/03/2563 332/60/112/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 19/03/2563 13/03/2563 332/-/119/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ซื้อโคมไฟกระพริบ จำนวน 2 ชุด 19/03/2563 11/03/2563 332/45/111/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 19/03/2563 16/03/2563 332/40/119/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อวัสดุก่อสร้ัาง จำนวน 31 รากยาร 19/03/2563 11/03/2563 332/60/113/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
12 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ 17/03/2563 16/03/2563 332/-/121/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 17/03/2563 13/03/2563 332/40/118/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 17/03/2563 12/03/2563 332/60/116/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางถนนและสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๑๖+๘๑๓, กม.๔๑๖+๘๑๓ - กม.๔๑๘+๘๑๓, กม.๔๒๒+๖๔๐ - กม.๔๔๐+๘๑๓ ปริมาณงานทั้งสิ้น ๑๙๘,๘๘๘ ตร.ม. 23/03/2563 16/03/2563 ๓๓๒/-/๑๒๒/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 95 รายการ