วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เนินสันติ – แยกยายรวย ระหว่าง กม.๒๖+๒๐๐ – กม.๒๖+๕๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๖+๔๗๐- กม.๔๘+๑๑๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน พ่อตาหินช้าง - วังครก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๔๑+๘๒๕ - กม.๔๔๔+๘๔๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเนินสันติ - แยกยายรวย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๐๙๐ - กม.๓๐+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด – พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๓๐+๐๐๐ - กม.๔๓๓+๖๓๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่าแซะ – ท่าเสม็ด ระหว่าง กม.๙+๓๕๐ - กม.๑๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เนินสันติ – แยกยายรวย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๖๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน การพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ – ๖) หมวดทางหลวงชุมพร แขวงทางหลวงชุมพร จ.ชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงปะทิว แขวงทางหลวงชุมพร จ.ชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/07/2565 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๕๙+๕๐๐ - กม.๕๙+๖๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 193 รายการ