วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/04/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานแผงกั้นดินสำหรับอาคารสถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน วังครก - เสียบญวณ ที่ กม.๔๘๓+๑๖๓ LT. จำนวน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/04/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๘+๔๒๗ – กม.๙+๐๒๒ LT.,RT., กม.๑๑+๖๕๓ – กม.๑๒+๐๗๖ LT.,RT., กม.๔๗+๙๙๙ – กม.๔๘+๓๐๑ LT.,RT., กม.๕๒+๖๖๔ – กม.๕๓+๗๐๕ LT., RT.(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอนพ่อตาหินช้าง – วังครก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๔๗+๕๐๐ - กม.๔๔๘+๔๔๔ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๔๔ เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๓๗+๐๐๐ RT. และ กม.๔๒๙+๐๐๐ - กม.๔๓๗+๐๐๐ LT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๗,๔๓๙ EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๕+๕๙๐ - กม.๙+๐๖๐ ปริมาณงาน ๓๑,๒๓๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าเมืองชุมพร ระหว่าง กม.๐+๐๒๐ - กม.๑+๔๑๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปากคลอง - ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ - กม.๕+๘๒๖ ปริมาณงาน ๑๕,๙๗๒ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 09/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ – กม.๑๐+๐๐๐ , กม.๑๑+๐๐๐ – กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๔+๗๖๐ – กม.๑๕+๑๕๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๔๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ – กม.๑๐+๐๐๐ , กม.๑๑+๐๐๐ – กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๔+๗๖๐ – กม.๑๕+๑๕๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๔๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน – ละแม ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ – กม.๑๐+๐๐๐ , กม.๑๑+๐๐๐ – กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๔+๗๖๐ – กม.๑๕+๑๕๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๔๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 51 รายการ