วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/01/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๕+๐๔๐ - กม.๕+๒๔๖ LT.,RT ปริมาณงาน ๕๗๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/12/2562 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน พ่อตาหินช้าง – วังครก ระหว่าง กม.๔๗๐+๔๑๕ – กม.๔๗๐+๘๕๗ LT., กม.๔๗๐+๕๓๐ – กม.๔๗๐+๙๗๒ RT., กม.๔๗๑+๕๒๘ – กม.๔๗๑+๘๕๗ LT., กม.๔๗๑+๖๔๓ – กม.๔๗๑+๙๗๒ RT., เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/12/2562 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน พ่อตาหินช้าง – วังครก ระหว่าง กม.๔๗๐+๔๑๕ – กม.๔๗๐+๘๕๗ LT., กม.๔๗๐+๕๓๐ – กม.๔๗๐+๙๗๒ RT., กม.๔๗๑+๕๒๘ – กม.๔๗๑+๘๕๗ LT., กม.๔๗๑+๖๔๓ – กม.๔๗๑+๙๗๒ RT., เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/08/2562 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ระหว่าง กม.๘๐+๑๖๐ - กม.๘๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๕,๙๔๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/07/2562 แขวงทางหลวงชุมพร างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๗+๔๕๐ - กม.๗+๖๓๒ RT. ปริมาณงาน ๖๓๗ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/05/2562 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอนน้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม.๔๑๖+๖๐๐ - กม.๔๑๘+๓๐๐ LT. และ กม.๔๑๖+๖๐๐ - กม.๔๑๘+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๔๘๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/03/2562 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๓๓+๓๘๐ – กม.๓๓+๖๒๔ RT. (ร่องกลาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๔๔ เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/03/2562 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน (โรงเรียน ทุ่งตะโกวิทยา) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๔๕+๘๐๐ – กม.๔๖+๑๕๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/03/2562 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียน (โรงเรียน ทุ่งตะโกวิทยา) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๔๕+๘๐๐ – กม.๔๖+๑๕๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 07/03/2562 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ที่ กม.๖๕+๘๒๕ (แยกหลังสวน) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 21 รายการ