วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/07/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาเปลี่ยนดวงโคมเสาไฟ High Mast Floodlight ขนาด ๔๐๐ Watt พร้อมอุปกรณ์ ๑ ต้น เปลี่ยน ๕ ดวงโคม ปริมาณงาน ๑๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/07/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาเปลี่ยนดวงโคมเสาไฟ High Mast Floodlight ขนาด ๔๐๐ Watt พร้อมอุปกรณ์ ๑ ต้น เปลี่ยน ๕ ดวงโคม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ บริเวณทางต่างระดับปฐมพร ปริมาณงาน ๑๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/06/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๒๐+๒๓๐ - กม.๒๐+๘๖๐ LT. (เป็นช่วงๆ) , กม.๒๘+๖๔๐ – กม.๓๓+๕๐๐ LT. (เป็นช่วงๆ) และ กม.๔๒+๓๐๐ – กม.๔๓+๑๔๕ LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๘,๕๕๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 10/06/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ที่ กม.๔๔+๙๐๐ LT.,RT. และทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน– ละแม ที่ กม.๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/05/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ที่ กม.๔๔+๙๐๐ LT.,RT. และทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน– ละแม ที่ กม.๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง ยกเลิกแผน
6 15/04/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ที่ กม.๔๔+๙๐๐ LT.,RT. และทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน– ละแม ที่ กม.๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/04/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานแผงกั้นดินสำหรับอาคารสถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน วังครก - เสียบญวณ ที่ กม.๔๘๓+๑๖๓ LT. จำนวน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 09/04/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๘+๔๒๗ – กม.๙+๐๒๒ LT.,RT., กม.๑๑+๖๕๓ – กม.๑๒+๐๗๖ LT.,RT., กม.๔๗+๙๙๙ – กม.๔๘+๓๐๑ LT.,RT., กม.๕๒+๖๖๔ – กม.๕๓+๗๐๕ LT., RT.(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอนพ่อตาหินช้าง – วังครก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๔๗+๕๐๐ - กม.๔๔๘+๔๔๔ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๔๔ เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/03/2563 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๓๗+๐๐๐ RT. และ กม.๔๒๙+๐๐๐ - กม.๔๓๗+๐๐๐ LT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๗,๔๓๙ EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 57 รายการ