วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 01/08/2565 30,463.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชุมพร งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๕๙+๕๐๐ - กม.๕๙+๖๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 7,850,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชุมพร สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 01/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชุมพร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 01/09/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชุมพร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 01/08/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชุมพร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 01/07/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชุมพร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 01/08/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชุมพร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 01/07/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/09/2565 238,955.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,500 ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,668 ลิตร 26/09/2565 217,776.88 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาด4 x 6 เมตร จำนวน 5 ผืน 20/09/2565 27,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้า ชนิดกิ่างคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น 16/09/2565 43,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 30 คิว 16/09/2565 19,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 16/09/2565 115,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร 15/09/2565 141,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,343 รายการ