วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 09/04/2563 62,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อยางแอสฟัลท์จำนวน 3 รายการ 10/04/2563 164,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลุก (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/04/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชุมพร อะไหล่รถคันหมายเลข 74-6043-94-6 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/04/2563 6,815.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 09/04/2563 62,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 13,570.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 02/04/2563 190,486.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 4 กม.468+900 01/04/2563 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 4 กม.462+200 01/04/2563 11,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 07/04/2563 55,292.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 07/04/2563 57,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ 01/04/2563 129,930.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 02/04/2563 190,486.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ 01/04/2563 88,728.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 13,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 492 รายการ