วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 24/01/2563 83,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชุมพร อะไหล่รถคันหมายเลข 46-6726-08-0 งานเงินทุนหมุนเวียน เฉพาะเจาะจง 27/01/2563 7,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างซ่อมทรัพย์สิน 24/01/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 24/01/2563 83,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 20/01/2563 39,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๕ ตัน 16/01/2563 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน ๓ รายการ 13/01/2563 175,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 15/01/2563 35,045.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๕ ตัน 16/01/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รากยาร 14/01/2563 26,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชุมพร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 15/01/2563 360,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชุมพร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด งานเงินทุน 15/01/2563 360,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชุมพร อะไหล่รถคันหมายเลข 44-0686-18-6 งานเงินทุนหมุนเวียน 14/01/2563 14,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 14/01/2563 26,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน ๓ รายการ 13/01/2563 175,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 382 รายการ