วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/07/2563 19,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อหมึก HP Laserjet 1022 จำนวน 2 กล่อง 10/07/2563 5,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.๒๐+๒๓๐ - กม.๒๐+๘๖๐ LT. (เป็นช่วงๆ) , กม.๒๘+๖๔๐ – กม.๓๓+๕๐๐ LT. (เป็นช่วงๆ) และ กม.๔๒+๓๐๐ – กม.๔๓+๑๔๕ LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๘,๕๕๖ ตร.ม 09/07/2563 2,653,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาเปลี่ยนดวงโคมเสาไฟ High Mast Floodlight ขนาด ๔๐๐ Watt พร้อมอุปกรณ์ ๑ ต้น เปลี่ยน ๕ ดวงโคม ปริมาณงาน ๑๐ ต้น 09/07/2563 497,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อหินขนาด 15-30 ซม. จำนวน 20 คิว 08/07/2563 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 9 คิว 02/07/2563 17,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2563 13,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 323,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อหินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 30 คิว 01/07/2563 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,500 ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 2,658 ลิตร 01/07/2563 133,838.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อหินขนาด 15-30 ซม. จำนวน 20 คิว 29/06/2563 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 25/06/2563 36,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมัน ขนาดจุถุงละ ๖ กก. จำนวน ๒๐ ถุง 25/06/2563 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อไฟกระพริบวับวาบ จำนวน ๖ ชุด 25/06/2563 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชุมพร ยางรถยนต์หมายเลข 44-0685-18-5 23/06/2563 15,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 609 รายการ